Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


UBO-register vanaf 27 september 2020

Op 27 september 2020 zal het UBO-register in werking treden. Het register zal worden bijgehouden door de Kamer van Koophandel. Reeds bestaande juridische entiteiten, zoals BV's, NV's, stichtingen en verenigingen, krijgen 18 maanden de tijd om tot registratie over te gaan. Persoonlijke gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van in Nederland opgerichte entiteiten moeten na de invoering op basis van de Vijfde antiwitwasrichtlijn worden geregistreerd in het openbare Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De nieuwe regelgeving zal tot een behoorlijke inbreuk op de privacy leiden. Ook een UBO-register voor trusts en trustachtigen zal op termijn worden ingevoerd en onder meer gaan gelden voor open fondsen voor gemene rekening. Doel van het register is het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering door duidelijkheid over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is.


Inbreuk op privacy

Indien u (uiteindelijk) als privť persoon een eigendoms- of zeggenschapsbelang heeft van meer dan 25 procent in een entiteit zoals een BV, maar ook in een stichting of CV, dient u zich te registreren in het UBO-register. Dit geldt voor zowel directe als indirecte (via andere entiteiten) belangen. Indien geen UBO kan worden aangewezen, wordt een pseudo-UBO geregistreerd zoals een statutair bestuurder.

De volgende zes persoonsgegevens worden, openbaar, geregistreerd: naam, geboortemaand, geboortejaar, woonland, nationaliteit en aard en omvang van het economische belang. Hoewel het in beginsel mogelijk is een verzoek tot afscherming bij de KvK in te dienen, dient daarvoor sprake te zijn van (1) blootstelling aan een onevenredig risico; (2) risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie; (3) minderjarigheid; of (4) andersoortige handelingsonbekwaamheid. Bevoegde autoriteiten, de FinanciŽle inlichtingeneenheid (FIE), kredietinstellingen, financiŽle instellingen en notarissen zullen altijd inzage hebben in het register.


Privacystructuren

Heeft u vragen over het UBO-register of wat dit voor uw situatie betekent, neemt u dan contact op met onze specialisten op het gebied van UBO registratie en privacystructuren zoals de open CV (OCV) en het Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR).

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Keuze handelsnaam

Is mijn handelsnaam nog beschikbaar?


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen