Procedures Internationaal en EU Belastingrecht

De specialisten van INCVRIA voeren een fiscale procespraktijk bij nationale en Europese rechters en zijn gespecialiseerd in cassatieprocedures. Neemt u contact met ons op indien u bij een belastinggeschil ondersteuning wenst bij de procesvoering of een cassatieadvies wilt aanvragen. Wij treden zowel op voor particulieren als voor bedrijven. De specialisten van INCVRIA koppelen specialistische kennis van het formele belastingrecht aan jarenlange proceservaring.


Cassatieprocedures

Door onze multidisciplinaire benadering bij kwalificatievraagstukken en diepgaande kennis van het formele belastingrecht, bieden wij in complexe rechtssituaties een meerwaarde en belangrijk procesrechtelijk voordeel. Wij kunnen uw zaak vanuit verschillende disciplines benaderen en worden met name ingeschakeld in cassatieprocedures met grensoverschrijdende aspecten inzake discussies over CV's, vaste inrichting, belastingplicht buitenlandse vennootschappen, cross-border dividenden, rente, royalty's, vervreemdingswinsten, Uniegrondrechten en voorkoming van dubbele belasting.


Wij behandelen o.a. de volgende procedures en onderwerpen:

Heeft u een (dreigend) probleem met de fiscus? Bel direct naar tel. 070 800 2054


offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Geruisloze inbreng
Van eenmanszaak of VOF naar BV of LTD