x INCVRIA | Corporate Structuring, Tax Litigation
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Belastingrecht en Ondernemingsrecht

INCVRIA is een onafhankelijk Tax Boutique kantoor. Wij zijn gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en vennootschapsrecht. In onze rechtspraktijk ligt de focus op (her)structurering, internationaal BTW-advies, en fiscale procesvoering. Wij helpen u bij het ontwikkelen van flexibele juridische structuren en bieden volledige ondersteuning bij de implementatie en het opstellen van juridische documentatie. Ons kantoor is te vinden aan het Weena in Rotterdam in het opvallende kantoorpand Delftse Poort.

Tot onze cliënten behoren behoren internationale ondernemingen in het middensegment, vermogende particulieren, familiebedrijven, en advocaten- en accountantskantoren, die zaken doen in of vanuit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Zwitserland, en tegen juridische en fiscale vraagstukken aanlopen.


Procesrecht en Fiscale Opinies

Wij adviseren cliënten op het gebied van rechtspersonen- en vennootschapsrecht, bij BTW vraagstukken, financiering, royalty's, dividenden, herstructureringen, grensoverschrijdende fusies, joint ventures, en aandeelhouderscontracten. Wij verlenen tevens bijstand aan cliënten in complexe procesdossiers, bij het het verkeerd toepassen van fiscale regels, fiscale fraude, transfer pricing advisory en geschillen, APV-problematiek (trusts, foundations, etc), en in internationale casusposities waarin het gaat om de juiste toepassing van belastingverdragen. Wij bereiken oplossingen voor cliënten in gecompliceerde reorganisaties of bij (internationale) kwalificatievraagstukken en bewijsproblematiek, door een optimale strategie, (second) tax opinions, en sterke juridische documenten in bezwaar, (hoger) beroep en cassatie.Praktijkgebieden

De volgende onderwerpen behoren tot onze core business:


Onze mensen en Beroepsorganisaties

Wij zijn lid van de volgende beroepsorganisaties:

  • Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht
  • Vereniging voor Belastingwetenschap
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
  • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR)

Medewerkers hebben een sterk academisch profiel, zijn afkomstig van top 10 advocaten- en Big Four kantoren en alumni van verschillende binnen- en buitenlandse onderwijs- en researchinstituten: o.a. Grotius Academie (specialisatie-opleidingen Vennootschapsrecht, Internationaal Contractenrecht), International Bureau of Fiscal Documentation (Advanced Professional Certificate in International Taxation, APCIT), University of London (Queen Mary, King's College London).


Beroepsaansprakelijkheid

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Limited (Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel) met een dekking (onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden) van maximaal euro 1.000.000 per aanspraak en maximaal euro 2.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van euro 2.500 per aanspraak).

Neemt u contact met ons op voor informatie over onze diensten.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?