Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Boekenonderzoek

Een belastingcontrole, zoals een bedrijfsbezoek of een boekenonderzoek, wordt vaak ervaren als een indringende gebeurtenis. De bevoegdheden van de Belastingdienst zijn zeer ruim, en de gevolgen van een belastingcontrole kunnen ingrijpend zijn. Een controle kan leiden tot oplegging van naheffings- of navorderingsaanslagen, uitbreiding van het onderzoek en zelfs strafrechtelijke gevolgen hebben. Vaak is men niet op de hoogte van de spelregels waaraan de controlerend ambtenaar zich dient te houden, kan men niet beoordelen of deze onbehoorlijk of onrechtmatig handelt, en is men niet op de hoogte van de eigen rechten en verplichtingen.


Begeleiding boekenonderzoek

Om de nadelige gevolgen van een controle te beheersen, is bijstand cruciaal. De bepaling van de informatieverstrekking en reikwijdte van de informatieverplichtingen kunnen instrumenteel zijn voor de latere kansen en risico's in een fiscale procedure. Neemt u contact met ons op voor bijstand bij de voorbereiding, de strategie, en begeleiding bij uw belastingcontrole. Ook voor bezwaar en beroep tegen informatiebeschikkingen, naheffings- en navorderingsaanslagen die op basis van de belastingcontrole worden opgelegd.

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms