x Ondernemingsrecht
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Internationale (Her)Structurering nodig?

Wij kunnen u ondersteunen bij aanpassing van de juridische structuur van uw internationale onderneming, bedrijfsopvolging en bij Joint Ventures. Wij kunnen u adviseren over uw risico's als bestuurder, participant of investeerder, het vormgeven van verhoudingen tussen aandeelhouders, en het opstellen van juridische documenten en commerciële contracten.

Onze kennis over de operationele, financiële, juridische en fiscale gevolgen van (internationale) (her)structureringen en overnames dragen bij aan een optimale implementatie en compliance. Wij worden ingeschakeld bij aandelenfusie, bedrijfsfusie, juridische splitsing, juridische fusie en het uitwerken van verschillende vormen van internationale joint ventures, waaronder allianties, strategische joint ventures, project joint ventures en personenvennootschappen. Dagelijks adviseren wij over het opzetten en implementeren van holding-, financiering- en royaltystructuren.


Hiermee kunnen wij u helpen:

 • Binnenlandse en buitenlandse entiteiten (BV, LTD, LLC, SPF, GmbH, etc.)
 • Corporate housekeeping diensten
 • Aandelenfusie
 • Bedrijfsfusie
 • Splitsing
 • Structurering personenvennootschappen
 • Grensoverschrijdende fusie
 • Joint Venture
 • Internationale contracten en algemene voorwaarden
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Vereenvoudiging groepsstructuur
 • Kapitaalvermindering of -vermeerdering
 • Liquidatie vennootschappen
 • Herstructureren voorafgaand aan overname
 • Onderhandelen en opstellen transactiedocumenten
 • Due diligence-onderzoek
 • Post-deal implementatie

offertebutton_255


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister