Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Herstructurering

Onze Praktijkgroep Herstructurering kan u ondersteunen bij aanpassing van de juridische structuur van uw internationale onderneming, bedrijfsopvolging en bij Joint Ventures. Wij kunnen u adviseren over uw risico's als bestuurder, participant of investeerder, het vormgeven van verhoudingen tussen aandeelhouders, en het opstellen van juridische documenten. Onze kennis over de operationele, financiŽle, juridische en fiscale gevolgen van (internationale) (her)structureringen en overnames dragen bij aan een optimale implementatie. Wij worden ingeschakeld bij aandelenfusie, bedrijfsfusie, juridische splitsing, juridische fusie en het uitwerken van verschillende vormen van internationale joint ventures, waaronder allianties, strategische joint ventures, project joint ventures en personenvennootschappen. In samenspraak met onze fiscalisten adviseren wij over het opzetten van holding-, financiering- en royaltystructuren.


Hiermee kunnen wij u helpen

 • Binnenlandse en buitenlandse entiteiten (BV, LTD, LLC, GmbH, etc.)
 • Corporate housekeeping diensten
 • Aandelenfusie
 • Bedrijfsfusie
 • Splitsing
 • Structurering personenvennootschappen
 • Grensoverschrijdende fusie
 • Joint Venture
 • Internationale contracten en algemene voorwaarden
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Vereenvoudiging groepsstructuur
 • Kapitaalvermindering of -vermeerdering
 • Liquidatie vennootschappen
 • Herstructureren voorafgaand aan overname
 • Onderhandelen en opstellen transactiedocumenten
 • Due diligence-onderzoek
 • Post-deal implementatie

offerte_button_153_01


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?