Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Aanmerkelijk belang bij 5% van de aandelen

Wie 5% of meer van de aandelen houdt in een BV of LTD is aanmerkelijkbelanghouder (AB-houder) in de zin van artikel 4.6 Wet Inkomstenbelasting 2001. Hoofdstuk 4 van de Wet IB 2001 - de zogenaamde AB-regeling - wordt in de praktijk wel box 2 genoemd. Het dividend of de verkoopwinst bij vervreemding van de aandelen wordt in box 2 belast tegen het tarief van 25% (artikel 2.12 Wet Inkomstenbelasting 2001). In 2014 geldt een tarief van 22% tot 250.000. Ook voor andere regelingen is het zijn van AB-houder van belang, bijvoorbeeld voor de gebruikelijkloonregeling van de DGA uit artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964.

De meetrekregeling: voorkomen van AB-constructies

Als belangrijkste criterium voor een aanmerkelijk belang geldt dat de belastingplichtige en zijn partner tezamen voor 5% of meer van het geplaatste kapitaal van de BV of LTD aandeelhouder zijn. Beide partners hebben in dat geval een aanmerkelijk belang. Indien sprake is van huwelijkse voorwaarden, en een van de partners heeft geen aandelen, dan is de regeling op die partner niet van toepassing.  Voor het zijn van aandeelhouder is niet van belang of men juridisch eigenaar is. Het economisch belang bij de aandelen is doorslaggevend. Er kan sprake zijn van direct aandeelhouderschap - de aandeelhouder is zelf eigenaar van de aandelen - of indirect, bijvoorbeeld via een holding. Om bepaalde AB-constructies te voorkomen waarbij een AB-houder kleine vermogenstitels zou doen plaatsen bij familieleden, zoals meerderjarige kinderen, (groot-)ouders en schoonouders - die op zich zelf geen AB zouden vormen, en onder de gunstiger vermogensrendementsheffing zouden vallen uit box 3 - is door de wetgever de zogenaamde meetrekregeling van artikel 4.10 Wet IB 2001 ingevoerd. Bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de AB-houder zelf of diens partner, die minder dan 5% van de aandelen verkrijgen, worden geacht ook een aanmerkelijk belang te bezitten.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Tax Advisory

Fiscaal optimaliseren bij internationaal ondernemen


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning

Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen