Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Coronavirus: uitstel voor bezwaarschrift?

Het indienen van een bezwaarschrift (of beroepschrift) op nader aan te voeren gronden wordt ook wel pro forma bezwaar genoemd. Op deze wijze kan eenvoudig en tijdig binnen 6 weken bezwaar of beroep worden ingediend. Voor de onderbouwing of motivering van het bezwaar krijgt men dan meer tijd. Daarvoor wordt uitstel verleend.


Hersteltermijn bezwaarschrift

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient een bezwaar- of beroepschrift aan verschillende eisen te voldoen. Een van deze eisen is dat het de motivering van het bezwaar of beroep dient te bevatten. Omdat een pro forma bezwaar- of beroepschrift hieraan niet voldoet, wordt een extra termijn geboden van meestal tenminste 4 tot 6 weken om dit te herstellen.


Langere termijn in verband met corona?

Een termijn van 4 weken is de gebruikelijke termijn voor het aanvullen van de gronden. Een belastingplichtige kan om meer tijd vragen. In verband met de uitbraak van het coronavirus is denkbaar dat een langere termijn wordt verleend. De Belastingdienst is daartoe echter niet verplicht.

Neemt u contact met ons op indien u bijstand wenst bij het tijdig indienen van uw bezwaar- of beroepschrift.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Tax Advisory

Fiscaal optimaliseren bij internationaal ondernemen


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting