Doorbraak van aansprakelijkheid in concernverhoudingen?

Een rechtspersoon is in beginsel uitsluitend zelf aansprakelijk voor haar eigen schulden. In uitzonderingsgevallen kan een derde aansprakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de bestuurder (bestuurdersaansprakelijkheid). In rechtspraak van de Hoge Raad is bepaald dat onder bijzondere omstandigheden ook de moedervennootschap kan worden aangesproken voor schulden van de dochtervennootschap. In dit verband wordt gesproken over doorbraak van aansprakelijkheid. De vordering van de crediteur van de dochtermaatschappij wordt tegen de moeder ingesteld op grond van onrechtmatige daad.

Wanneer de moeder zelf op de dochter een vordering heeft, dient zij bijvoorbeeld rekening te houden met de belangen van andere schuldeisers. Het opzeggen van een krediet door de moeder aan de dochter kan onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig zijn en grond opleveren voor een doorbraak van aansprakelijkheid. Ook het door de moeder als aandeelhouder van de dochter besluiten tot een dividenduitkering, kan onder omstandigheden een onrechtmatige daad opleveren jegens andere schuldeisers van de dochter. Indien deze door het dividendbesluit kunnen worden benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden omdat een tekort ontstaat aan financiŽle middelen van de dochter, dient de moeder daarmee rekening te houden.


Concernstructuur met inherente risico's: Zorgplicht moedervennootschap

Hoe meer de moeder inzicht in en feitelijke zeggenschap over het beleid van de dochter heeft, hoe meer zij zich de belangen van de schuldeisers van de dochter dient aan te trekken. Er kan dan onder bepaalde omstandigheden een zorgplicht ontstaan van de moeder tegenover deze schuldeisers. Het wekken van een onjuiste schijn van kredietwaardigheid door te rooskleurige mededelingen van de moeder of door (jarenlange verlies-)financiering, geldt als een dergelijke mogelijke omstandigheid, en kan in combinatie met andere omstandigheden onrechtmatig handelen opleveren. Het enkele feit dat een moeder zich intensief bemoeit met het beleid van de dochter is op zichzelf onvoldoende voor aansprakelijkheid. Maar als een moeder onder die omstandigheid kennis verkrijgt of behoort te verkrijgen dat de dochter haar schuldeisers niet zal kunnen voldoen en er sprake is van een uitzichtloze situatie, mag zij niet passief blijven. De moeder dient dan in te grijpen en maatregelen te nemen. Schuldeisers moeten onder dergelijke omstandigheden bewust worden gemaakt van de inherente risico's die zij lopen door de opgezette structuur. In de leiding van de vennootschap moet onder omstandigheden worden ingegrepen. In bepaalde situaties zal de moeder zelfs moeten instaan voor betaling, of haar eigen vordering op de dochter vrijwillig moeten achterstellen op andere schuldeisers.

Bij het creŽren van een voor schuldeisers disproportioneel riskante concernstructuur, ook in internationaal verband en uit overwegingen van taxplanning, zal aandacht moeten worden besteed aan het risico van een doorbraak van aansprakelijkheid en aan het zorgplichtbegrip. Op welk moment een zorgplicht ontstaat en wanneer de moeder haar zorgplicht in voldoende mate is nagekomen, wordt uiteindelijk bepaald door de rechter.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning