Due diligence onderzoek

Het due diligence onderzoek bij bedrijfsovername is ook in de MKB praktijk onmisbaar geworden. De rechtsontwikkeling van de leerstukken van dwaling en conformiteit geeft daar ook aanleiding toe. Wie geen onderzoek doet loopt niet alleen het risico op wanbeleid en persoonlijke aansprakelijkheid als bijvoorbeeld bestuurder op grond van onzorgvuldige taakvervulling, maar aanvaardt tevens het risico om geen schade vergoed te krijgen als achteraf blijkt van een miskoop. Ook bij kleine overnames, waarbij men meent de branche en de over te nemen partij voldoende te kennen, kunnen achteraf felle discussies ontstaan.


Redenen voor een zorgvuldig onderzoek

Een due diligence onderzoek is bedoeld om de waarde van de over te nemen onderneming te kunnen vaststellen. In de regel worden financiŽle, fiscale, juridische en zakelijke aspecten onderzocht. Het is doorgaans bedoeld voor de koper, maar ook voor de bank, en het bestuur van de overnemende partij. Met name bij aandelentransacties, waarbij alle bestaande verbintenissen worden overgenomen, bestaat er kans op onvoorziene informatie en verborgen gebreken die niet uit de balans blijken en die de waarde van de target in belangrijke mate kunnen aantasten. Om dan schadevergoeding te kunnen vorderen is een, zorgvuldig, due diligence onderzoek cruciaal.


Verhouding tussen mededelings- en onderzoeksplichten

Het kader van het onderzoek, de onderwerpen (bijv. milieu, ict, belastingzaken, contracten, personeel), de duur, kosten, zullen telkens anders zijn en dienen in overleg met de adviseur te worden bepaald. Tijdens het onderzoek en het overnameproces bestaat een spanningsveld tussen de onderzoeks- en mededelingsplichten van de betrokken partijen. Behalve het onderzoek van openbare gegevens zal de verkoper informatie aan dienen te leveren op verzoek van de koper. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal een definitieve overeenkomst worden opgemaakt met door het onderzoek ingegeven garanties, worden onderhandeld over een afwijkende prijs, dan wel zal de transactie geen doorgang vinden. Indien er eerst na de transactie blijkt van gebreken kan er al dan niet een beroep worden gedaan op dwaling en wanprestatie. Een koper zal in de regel schadevergoeding willen vorderen wegens schending van de garanties die strekt tot wanprestatie. De reikwijdte van de onderzoeksplicht van de koper en de mededelingsplicht van de verkoper in combinatie met de overeengekomen garanties in het gegeven geval, zijn daarbij bepalend voor de uitkomst, en ontwikkeld in de rechtspraak. De mededelingsplicht van de verkoper lijkt daarin nog altijd te prevaleren, maar de omstandigheden van het geval kunnen dat anders maken of de onderzoeksplicht verzwaren. Een zorgvuldig onderzoek, adequate redactie van de garantiebepalingen, en een juiste afstemming van de invloed van het onderzoek op de reikwijdte van de garanties zijn van levensbelang. Van de juridisch adviseur wordt in dat kader een hoog kennisniveau gevraagd. Belangrijke uitspraken van de Hoge Raad zijn o.a. HR 22 december 1995, NJ 1996, 300 (Hoog Catharijne) en HR 10 oktober 2003, LJN AI0306 (VBI/Beerkens).

Due diligence laten uitvoeren? Neem contact met ons op.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

CV als Rechtsvorm
Lees meer over de Commanditaire Vennootschap