Uitbreiding naar het buitenland

Het kan zich voordoen dat het wenselijk is de juridische structuur van uw onderneming te wijzigen. Bijvoorbeeld voor het fiscaal optimaliseren van de structuur, om de aansprakelijkheid binnen de structuur verder te beperken, of om uw onderneming uit te breiden naar het buitenland. Om de juridische en fiscale doelstellingen te bereiken kan vaak gekozen worden voor het juridisch fuseren van twee of meer vennootschappen, het juridisch splitsen van een vennootschap, overdracht van aandelen, oprichten en liquideren van vennootschappen, uitgifte van aandelen.


Internationale Herstructurering

Wij houden ons bezig met (grensoverschrijdende) reorganisatie en herstructurering van nationale en internationale ondernemingen. Wij begeleiden onze opdrachtgevers met een transparant stappenplan bij de voorbereidingen, de onderhandelingen, en de implementatie van de wijziging. Hierbij werken wij nauw samen met aan ons kantoor gelieerde accountants en notarissen. Neem voor een herstructurering contact met ons op.

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Keuze handelsnaam

Is mijn handelsnaam nog beschikbaar?


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


Geruisloze inbreng
Van eenmanszaak of VOF naar BV of LTD

CV als Rechtsvorm
Lees meer over de Commanditaire Vennootschap