Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Ondernemingsrecht en Internationaal belastingrecht

INCVRIA is een tax boutique kantoor dat zich richt op Ondernemingsrecht, Internationaal belastingadvies en Fiscaal procesrecht. Wij staan vermogende particulieren, corporates en DGA's bij en adviseren over internationale structurering, joint ventures, transfer pricing, btw-vraagstukken, internationaal belastingrecht, en het voeren van fiscale procedures. Onze medewerkers zijn erkend als specialisten op het gebied van Internationaal & EU-belastingrecht en opereren in de top van de markt. CliŽnten kunnen rekenen op grote deskundigheid, een multidisciplinaire benadering, en ruime praktijk- en proceservaring in complexe casusposities.


Fiscale geschillen

Onze fiscaal-juridische procespraktijk is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid in omvang en in reputatie. Wij staan cliŽnten bij die volgens de fiscus niet of onvoldoende aan hun fiscale verplichtingen hebben voldaan, zoals het indienen van een onjuiste aangifte, het verkeerd toepassen van fiscale regels, allerlei vormen van fiscale fraude, bij kwalificatievraagstukken, en bij internationale casusposities waarin het gaat om de juiste toepassing van belastingverdragen. Vaak is tevens een fiscale boete opgelegd.Hiermee kunnen wij u helpen


Onze mensen en Beroepsorganisaties

Wij zijn lid van de volgende beroepsorganisaties:

  • Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA)
  • Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM)
  • Vereniging voor Belastingwetenschap
  • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)

Medewerkers zijn afkomstig van grote advocaten- en accountantskantoren en alumni van vooraanstaande internationale onderwijs- en researchinstituten: o.a. Grotius Academie (specialisatie-opleidingen Vennootschapsrecht, Internationaal Contractenrecht), International Bureau of Fiscal Documentation (Advanced Professional Certificate in International Taxation, APCIT), University of London (Queen Mary, King's College London).


Beroepsaansprakelijkheid

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Limited (Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel) met een dekking (onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden) van maximaal euro 1.000.000 per aanspraak en maximaal euro 2.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van euro 2.500 per aanspraak).

Neemt u contact met ons op voor informatie over onze diensten.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning

BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur