Adviseren en Procederen in Ondernemingsrecht en Belastingrecht

INCVRIA is de merknaam waaronder wij een internationale juridische en fiscale advies- en procespraktijk voeren. Wij bieden cliŽnten een geÔntegreerde fiscaal-juridische dienstverlening en adviseren o.a. over de structurering en herstructurering van (internationale) ondernemingen, en de daarmee verband houdende implementatie en compliance, om een gewenste juridische en fiscale optimalisatie, bedrijfsopvolging, buitenlandse vestiging, vereenvoudiging of kostenbesparing te realiseren. Wij beschikken over een internationaal netwerk van uitstekende fiscalisten om u bij te staan in internationale casusposities.

Als nichekantoor voeren wij in Nederland een internationale praktijk op het terrein van Corporate Tax Structuring en CommerciŽle Contracten. Wij treden op voor cliŽnten in Fiscale (beroep, hoger beroep en cassatie), en internationale CommerciŽle Arbitrage procedures. Om hoogwaardige dienstverlening direct toegankelijk te maken kunnen een aantal juridische en fiscale diensten op onze website online besteld worden tegen vaste gereduceerde tarieven.


Corporate Tax Planning

Als adviseur van bestuurders en aandeelhouders op het gebied van internationale Corporate (Re)Structuring, Contractuele Samenwerkingsvormen, Joint Ventures, Distributie en Agentuur, Transfer Pricing (TP), BTW, Fiscale procedures, International Commercial Arbitration, en Grensoverschrijdende transacties tussen gelieerde vennootschappen, beschikken wij op diverse fiscale en juridische terreinen over specialistische kennis. Wij geven advies over Europese en internationale regelgeving, en maken analyses voor Corporate Tax Planning bij grensoverschrijdende activiteiten op basis van belastingverdragen en EU Richtlijnen.


Onze cliŽnten

Onze internationale cliŽntenportefeuille bestaat uit vermogende particulieren, advocaten- en accountantskantoren (o.a. 'Big Four' en 'Next Five'), belastingadviseurs, bestuurders en commissarissen, non-profit instellingen, familiebedrijven, en nationale en multinationale (beursgenoteerde) bedrijven in verschillende sectoren, en overheden. Ook kleine ondernemers, zzp'ers, en innovatieve start-ups maken gebruik van onze dienstverlening.


Hiermee kunnen wij u helpen

Als kennisorganisatie ondersteunen wij cliŽnten met de volgende services:

 • Inrichten en implementeren van (internationale) structuren
 • Oprichting binnenlandse en buitenlandse (OECD countries) entiteiten
 • Structureren Personenvennootschappen
 • Adviseren over bedrijfsopvolging
 • Begeleiden van aandelen- en activa-passiva transacties
 • Grensoverschrijdende fusie
 • EU Regulatory & Compliance
 • Fiscale optimalisatie internationale onderneming
 • IP structuring
 • Internationale VAT planning
 • Tax rulings (o.a. APA, ATR)
 • Transfer Pricing (TP) advisory
 • Corporate housekeeping services
 • Fiscale Analyses en second opinions
 • APV problematiek (trusts, SPF, foundations, e.d.)
 • Belastingprocedures
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Internationale Arbitrageprocedures
 • Internationale CommerciŽle Contracten
 • Distributie en Agentuur
 • Internationale Vastgoedtransactie
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Internationale Joint Ventures
 • Internationale Merkregistraties


Onze mensen en Beroepsorganisaties

Wij zijn lid van de volgende beroepsorganisaties:

 • Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA)
 • Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM)
 • Vereniging voor Belastingwetenschap
 • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)

Medewerkers zijn afkomstig van grote advocaten- en accountantskantoren en alumni van vooraanstaande internationale onderwijs- en researchinstituten: o.a. Grotius Academie (specialisatie-opleidingen Vennootschapsrecht, Internationaal Contractenrecht), International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), University of London (Queen Mary, King's College London).


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Limited (Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel) met een dekking (onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden) van maximaal euro 1.000.000 per aanspraak en maximaal euro 2.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van euro 2.500 per aanspraak).

Neemt u contact met ons op voor informatie over onze diensten.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers


CV als Rechtsvorm
Lees meer over de Commanditaire Vennootschap

Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht