Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Ondernemingsrecht en Internationaal belastingrecht

INCVRIA is een Private Client boutique kantoor dat zich richt op Ondernemingsrecht, Internationaal belastingadvies en Fiscaal procesrecht. Wij staan vermogende particulieren, bedrijven en DGA's bij van start-up tot herstructurering, van internationale distributieketen tot buitenlandse vestiging of joint venture. Wij zijn gespecialiseerd in complexe internationale structureringsvraagstukken en omvangrijke fiscale dossiers. Onze medewerkers zijn erkend als specialisten op het gebied van Internationaal & EU-belastingrecht en Ondernemingsrecht en opereren in de top van de markt. CliŽnten kunnen dan ook rekenen op grote deskundigheid en ruime praktijk- en proceservaring in internationale casusposities.


Fiscale geschillen

Onze fiscaal-juridische procespraktijk is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid in omvang en in reputatie. Wij staan cliŽnten bij die volgens de fiscus niet of onvoldoende aan hun fiscale verplichtingen hebben voldaan, zoals het indienen van een onjuiste aangifte, het verkeerd toepassen van fiscale regels, allerlei vormen van fiscale fraude, en bij kwalificatievraagstukken over de fiscale positie van cliŽnten jegens buitenlandse vennootschappen. Vaak wordt in die gevallen tevens een fiscale boete opgelegd. Een belangrijk verweer in deze procedures is het pleitbaar standpunt. Ernstige vormen van fraude kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging.Hiermee kunnen wij u helpen


Onze mensen en Beroepsorganisaties

Wij zijn lid van de volgende beroepsorganisaties:

  • Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA)
  • Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM)
  • Vereniging voor Belastingwetenschap
  • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)

Medewerkers zijn afkomstig van grote advocaten- en accountantskantoren en alumni van vooraanstaande internationale onderwijs- en researchinstituten: o.a. Grotius Academie (specialisatie-opleidingen Vennootschapsrecht, Internationaal Contractenrecht), International Bureau of Fiscal Documentation (Advanced Professional Certificate in International Taxation, APCIT), University of London (Queen Mary, King's College London).


Beroepsaansprakelijkheid

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Limited (Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel) met een dekking (onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden) van maximaal euro 1.000.000 per aanspraak en maximaal euro 2.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van euro 2.500 per aanspraak).

Neemt u contact met ons op voor informatie over onze diensten.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


CV als Rechtsvorm
Lees meer over de Commanditaire Vennootschap

SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister