Stichting Particulier Fonds: Instrument voor vermogensbescherming

De Stichting Particulier Fonds (SPF) is een rechtspersoon die gebruikt kan worden ter bescherming van vermogen. Zij wordt opgericht bij notariŽle akte en ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel op CuraÁao. De SPF kan o.m. eigenaar zijn van aandelen, van vastgoed, intellectueel eigendom. De SPF biedt belangrijke mogelijkheden voor Estate Planning, Asset Protection, en holdingactiviteiten, en wordt aangemerkt als belangrijk alternatief voor de Anglo-Amerikaanse Trust. Een Stichting Particulier Fonds kent geen uitkeringsverbod. In de SPF kan vermogen worden ingebracht en kunnen begunstigden worden aangewezen. De begunstiging vindt meestal plaats op grond van een onderhandse akte. Civielrechtelijk wordt het in de SPF ingebrachte vermogen beschouwd als vermogen van de rechtspersoon en aldus worden beschermd. De SPF kent een zeer grote vrijheid en flexibiliteit bij het opstellen van de statuten. In verband met APV-problematiek is structurering in verband met het beoogde gebruik van de SPF van belang. De SPF kent minimale eisen en een aantal belangrijke kenmerken:

  • de SPF mag geen onderneming voeren (holdingactiviteiten en beheren van effectenportefeuille zijn toegestaan)
  • de SPF is een rechtspersoon die zelfstandig activa kan houden en een eigen aansprakelijkheid kent
  • de SPF heeft geen aandeelhouders
  • anders dan de Nederlandse stichting kent de SPF geen uitkeringsverbod aan haar oprichters of andere begunstigden
  • er geldt geen publicatieverplichting
  • geen winstbelasting of bronbelasting op uitkeringen aan begunstigden


Voorbeelden van gebruik:

  • Bescherming van familievermogen
  • Houden van deelnemingen
  • Beleggen van kapitaal
  • Deelnemen als commanditaire vennoot in CV

offerte_button_153_01


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning

Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?