Vastgoedtransacties (real estate transactions)

Bij vastgoed transacties is altijd sprake van grote belangen. Een adequate vastlegging van de gemaakte afspraken is een must. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen. Een deel van het object kan verhuurd zijn, er kan sprake zijn van achterstallig onderhoud, of een verkoper kan bepaalde garanties hebben gegeven. De verhouding tussen de onderzoeksplicht van de koper en de mededelingsplicht van de verkoper kan aanleiding geven tot veel discussies achteraf. Wij kunnen voor u gedetailleerde koopcontracten opstellen of beoordelen. Juridische procedures kunnen daardoor worden voorkomen.


Cross-border issues

Wij worden ingeschakeld bij het beoordelen en opstellen van koopcontracten in internationale situaties, en treden bijvoorbeeld op voor collective investment vehicles (CIVs) en real estate investment trusts (REITs). Via ons kantoor in Den Haag behandelen wij de vastgoedtransacties van verschillende ambassades, en de vrijstelling van overdrachtsbelasting en BTW bij de Directie Protocol en Gastlandzaken (DPG) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vragen op het gebied van allocatie van heffingsrechten, economisch eigendom en non-discriminatie worden in onze praktijk vaak behandeld.

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Geruisloze inbreng
Van eenmanszaak of VOF naar BV of LTD